Compliance

Compliance betyder at virksomheden er i stand til at efterleve og overholde krav og anbefalinger inden for Persondataforordningen. Compliance handler om, hvordan en virksomhed definerer, planlægger, organiserer og gennemfører sit arbejde med at overholde GDPR reglerne. Det er desuden dokumentation for, at virksomheden efterlever kravene for compliance i tilfælde af, at myndighederne skulle bede om dette eller at kunder, ansatte eller leverandører spørger til, hvordan deres personoplysninger behandles.


Populært sagt er compliance et samlebegreb, som dækker over hele processen for, hvordan din virksomhed håndterer reglerne:

  • Hvad betyder GDPR for min virksomhed?
  • Hvordan har vi tænkt os at overholde GDPR?
  • Hvordan tjekker vi op på, om vi overholder GDPR?
  • Hvordan rapporterer vi, at GDPR overholdes?
  • Hvorfor gør vi det på denne måde?
  • Hvad kan vi gøre bedre i fremtiden?
  • Hvordan sikrer vi, at virksomheden ikke udnyttes kriminelt?